Preduzece AIR SPEED poseduje sledece poslovnice za carinjenje robe

 

LUKA BEOGRAD

tel/fax : 011/ 275-12-99

email: a.s.luka@eunet.rs

 

TERMINAL BEOGRAD

tel/fax: 011/2612-432

email: airspeedterminal@yahoo.com

 

AERODROM BEOGRAD

tel/fax: 011/2286-156

email: a.s.aerodrom@eunet.rs

 

Za ostale ispostave carinjenja u Beogradu možete nas kontaktirati telefonom ili putem e-maila vlada.airspeed@gmail.com

 

Prema potrebama naših klijenata preko naših dugogodišnjih korespodentnih špediterskih partnera vršimo carinjenja i u Subotici, Šidu, Novom Sadu, Nišu kao i drugim gradovima širom Srbije.

 

 

PREUZMITE DISPOZICIJE UVOZ/IZVOZ:

 

Dispozicija za uvoz (80kB)  

 

Dispozicija za izvoz (89kB) 

 

 

 

 

Ovim se potvrdjuje da spedicija AIR SPEED Beograd u svom poslovanju u potpunosti primenjuje OPSTE USLOVE POSLOVANJA MEDJUNARODNIH LOGISTICARA I SPEDITERA SRBIJE (s.gl.105/2008) "AIR SPEED" D.O.O.–Bulevar vojvode Mišica 51a lokal 1, 11142 BEOGRAD, br.res.PS Fi:3665/92, m.br.07814038, PEPDV br.130976571 – PIB br.100292704 – upl.I uneti kapital–4513,15 EUR, tek. rn.Erste Banka 340-11013140-68, Banka Intesa-160-261319-73, UniCredit banka 170-15312-56, ScieteGeneral banka 275-10222097646-54, ALPHA Banka 180-1001210017245-19, Credit Agricole 330-410114-75