U prilici smo da Vam pružimo uslugu prijavljivanja robe na svim granicnim prelazima preko naših poslovnih partnera sa kojima uspešno radimo vec dugi niz godina.

 

Radno vreme naših ispostava na granicnim prelazima Kelebija, Horgoš, Batrovci i Tovarnik je od 0 do 24 h.

 

 

 

 

 

 

Ovim se potvrdjuje da spedicija AIR SPEED Beograd u svom poslovanju u potpunosti primenjuje OPSTE USLOVE POSLOVANJA MEDJUNARODNIH LOGISTICARA I SPEDITERA SRBIJE (s.gl.105/2008) "AIR SPEED" D.O.O.–Bulevar vojvode Mišica 51a lokal 1, 11142 BEOGRAD, br.res.PS Fi:3665/92, m.br.07814038, PEPDV br.130976571 – PIB br.100292704 – upl.I uneti kapital–4513,15 EUR, tek. rn.Erste Banka 340-11013140-68, Banka Intesa-160-261319-73, UniCredit banka 170-15312-56, ScieteGeneral banka 275-10222097646-54, ALPHA Banka 180-1001210017245-19, Credit Agricole 330-410114-75